• 06 70 604 2060, vagy 06-1-4500-110
Iskola
Iskola

ECDL Advanced tanfolyam

Ha elsajátítottad a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentáció készítés és az adatbázis-kezelés alapjait, miért ne lépnél tovább? Az ECDL Advanced haladószintű képzést kínál az itt felsorolt modulokra vonatkozóan.

Az ECDL Advanced tanfolyam olyan tudást eredményez számodra, amelynek köszönhetően megerősítheted munkahelyi pozíciódat, esetlegesen előléptetést eredményezhet számodra. A munkádban gyorsabbá, rutinosabbá és legfőképpen profibbá válsz. A megszerzett tudásnak köszönhetően olyan kompetenciákat mutathatsz fel, amelyek sikeresebbé és megbecsültté tesznek.

1. modul: Szövegszerkesztés haladó tanfolyam

1. Szerkesztés

1.1 Szöveg

1.1.1 Szöveg effektusok alkalmazása

1.1.2 Animációs effektusok alkalmazása

1.1.3 Az automatikus javítási beállítások használata

1.1.4 Automatikus szövegformázás használata

1.1.5 Az automatikus szövegbeszúrás használata

1.1.6 Szöveg körbefuttatása, szövegtörés (wrapping)

1.1.7 A szövegirány (írásirány) beállításainak használata

1.1.8 A beépített előre definiált szövegformázási lehetőségek használata

1.2 Bekezdés

1.2.1 A bekezdés árnyékolásának (mintázatának/kitöltésének) beállításai

1.2.2 A bekezdés szegélyének beállításai

1.2.3 Fattyú- és árvasorok beállítási lehetőségei a bekezdésnél

1.2.4 Új karakter- vagy bekezdésstílus létrehozása

1.2.5 A már létező karakter- vagy bekezdésstílusok módosítása

1.2.6 Címsor stílusok használata

1.3 Sablonok

1.3.1 Egy sablon alapvető formázási és elrendezési beállításainak módosítása

1.3.2 Új sablon létrehozása egy létező dokumentum vagy sablon alapján

1.4 Közös szerkesztési munka

1.4.1 Megjegyzések beszúrása és törlése

1.4.2 A megjegyzések szerkesztése

1.4.3 A módosítások kiemelésének használata a változások követéséhez (korrektúra)

1.4.4 A dokumentumban lévő módosítások elfogadása vagy elvetése

2. Elrendezés

2.1 Fődokumentumok

2.1.1 Új fődokumentum létrehozása

2.1.2 Aldokumentum létrehozása fődokumentumon belül

2.1.3 Aldokumentum beszúrása és eltávolítása a fődokumentumban

2.2 Tartalomjegyzék

2.2.1 Tartalomjegyzék létrehozása

2.2.2 Létező tartalomjegyzék frissítése

2.2.3 Tartalomjegyzék formázási lehetőségeinek alkalmazása

2.3 Szakaszok (Szekciók)

2.3.1 Szakasztöréspontok beszúrása a dokumentumba

2.3.2 A dokumentum szakasztöréspontjainak törlése

2.3.3 Szakasz árnyékolása

2.4 Hasábok

2.4.1 Többhasábos elrendezés beállítása

2.4.2 A hasábok elrendezésének megváltoztatása

2.4.3 A hasábok szélességének és térközének beállítása

2.4.4 Hasábtörés beillesztése

2.4.5 Hasábtörés törlése

3. A dokumentum szervezése

3.1 Hivatkozások

3.1.1 Könyvjelző beszúrása és törlése

3.1.2 Tárgymutató létrehozása és módosítása

3.1.3 Kereszthivatkozás beszúrása és törlése

3.2 Mezőkódok

3.2.1 Mezőkód beszúrása

3.2.2 Mezőkód szerkesztése és frissítése

3.2.3 Mező zárolása és a zárolás feloldása

3.2.4 Mezőkód törlése

3.3 Lábjegyzetek és végjegyzetek

3.3.1 Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása és törlése

3.3.2 Létező lábjegyzetek és végjegyzetek módosítása

3.3.3 A lábjegyzetek és végjegyzetek megjelenítésének és elhelyezésének módosítása

3.4 Dokumentum-védelem

3.4.1 Jelszó megadása a dokumentum védelméhez

3.4.2 A dokumentum jelszavas védelmének megszüntetése

4. A dokumentum összetevői

4.1 Táblázatok

4.1.1 Egy táblázat celláinak egyesítése és felosztása

4.1.2 Tabulátorral tagolt szöveg táblázattá alakítása

4.1.3 Alfabetikus és numerikus adatok sorba rendezése a táblázaton belül emelkedő és csökkenő rendben

4.1.4 Táblázatban szereplő számok összeadása képlet segítségével

4.2 Űrlapok

4.2.1 Űrlap létrehozása és szerkesztése

4.2.2 Az elérhető űrlapmezők alkalmazása

4.2.3 Űrlapmezők törlése

4.2.4 Űrlapmezők védelme

4.3 Szövegdobozok

4.3.1 Szövegdoboz beszúrása és törlése

4.3.2 Szövegdobozok szerkesztése, mozgatása és átméretezése

4.3.3 Szövegdobozok szegélyezése

4.4 Táblázatkezelés

4.4.1 A beágyazott munkalap módosítása a dokumentumon belül

4.4.2 Diagram létrehozása beágyazott munkalap alapján

4.4.3 Beágyazott munkalapra épülő diagram módosítása a dokumentumon belül

4.5 Képek és rajzok (az ebbe a csoportba tartozó feladatoknál szükséges lehet külön kép– vagy fotószerkesztő alkalmazásra)

4.5.1 A kép szegélyének módosítása

4.5.2 Egyszerű rajz készítése a rajzeszközök használatával

4.5.3 Az előre definiált alakzatok használata

4.5.4 Az előre definiált alakzatok hátra küldése és előre hozása

4.5.5 Az előre definiált alakzatok szöveg mögé küldése és szöveg elé helyezése

4.5.6 Az előre definiált alakzatok csoportosítása és a csoportosítás megszüntetése

4.5.7 Vízjel hozzáadása a dokumentumhoz

4.6 Képaláírások

4.6.1 Kép vagy táblázat képaláírásának létrehozása és frissítése

4.6.2 Számozott képaláírás hozzáadása képhez, ábrához, táblázathoz és munkalaphoz

4.6.3 Automatikus képaláírási beállítások használata

5. Speciális eszközök

5.1 Körlevél

5.1.1 Körlevél adatforrásának és adatfájljának szerkesztése

5.1.2 Az adatforrás vagy az adatfájl rekordjainak rendezése

5.1.3 Törzsdokumentum egyesítése az adatforrással vagy az adatfájllal meghatározott kritériumok alapján

5.2 Makrók

5.2.1 Egyszerű makró rögzítése (például oldalbeállítás megváltoztatására)

5.2.2 Makró másolása

5.2.3 Makró lejátszása

5.2.4 Makró hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron

6. Nyomtatás

6.1 A nyomtatás előkészítése

6.1.1 Csak a páratlan oldalak kinyomtatása

6.1.2 Csak a páros oldalak kinyomtatása

6.1.3 Meghatározott kijelölés kinyomtatása

6.1.4 Adott számú oldal nyomtatása egy lapra

2. modul: Táblázatkezelés haladó tanfolyam

1. Szerkesztés

1.1 Adatok

1.1.1 Egy munkalap celláinak vagy cellatartományának elnevezése

1.1.2 Automatikus formázás alkalmazása egy cellatartományra

1.1.3 Egyéni számformátumok létrehozása

1.1.4 A feltételes formázási beállítások alkalmazása

1.1.5 Az irányított beillesztés használata

1.1.6 Határolt szöveges fájl importálása

1.2 Megjelenítés

1.2.1 Sorok és oszlopok címsorainak rögzítése

1.2.2 Sorok és oszlopok elrejtése és felfedése

1.2.3 Munkalapok elrejtése és felfedése

1.2.4 Részösszeg számítását segítő funkciók használata

1.2.5 Egy- és kétváltozós („mi lenne ha”) adattáblák használata

1.3 Védelem

1.3.1 Munkalap jelszóval való védelmének beállítása és a védelem feloldása

1.3.2 Egy munkalap meghatározott celláinak jelszóval való védelme és a védelem feloldása

1.4 Biztonság

1.4.1 Munkafüzet jelszóval való védelme (a munkafüzet megnevezés olyan táblázatkezelő formátumú fájlra utal, egy vagy több munkalapot tartalmazhat)

1.4.2 Egy munkafüzet jelszavas védelmének feloldása

2. Adatkezelés

2.1 Rendezés

2.1.1 Adatok sorba rendezése több oszlop alapján

2.1.2 Egyéni sorba rendezések kivitelezése

2.2 Lekérdezések/szűrők

2.2.1 Egy vagy több feltételt használó lekérdezés létrehozása az elérhető lehetőségek felhasználásával

2.2.2 Haladó szintű lekérdezés, ill. szűrőbeállítások használata

2.3 Csatolások

2.3.1 Adatok és diagramok csatolása egy munkalapon belül

2.3.2 Adatok és diagramok csatolása munkalapok között

2.3.3 Adatok és diagramok csatolása munkafüzetek között

2.3.4 Adatok és diagramok csatolása szövegszerkesztő dokumentumba

2.3.5 3-D (több munkalapot átfogó) SUM függvény használata adatösszesítésre

2.4 Sablonok

2.4.1 Sablonok használata

2.4.2 Sablon szerkesztése

2.5 Diagramok és grafikonok

2.5.1 Tortadiagram körcikkszögeinek megváltoztatása

2.5.2 Diagramok tengelyeinek, számainak vagy szövegének formázása

2.5.3 A diagram címének, jelmagyarázatának és adatcímkéinek pozícionálása

2.5.4 A kördiagram minden cikkelyének széthúzása („robbantása”)

2.5.5 Egy adatsor törlése a diagramból

2.5.6 Meghatározott adatsor diagramtípusának megváltoztatása

2.5.7 Kétdimenziós (2-D) diagram oszlopai vagy sávjai közötti térköz növelése

2.5.8 Kép beszúrása egy kétdimenziós (2-D) diagramba

3. Függvények

3.1 Függvények használata

3.1.1 Dátum- és időfüggvények használata: MA (TODAY); NAP (DAY); HÓNAP (MONTH); ÉV (YEAR)

3.1.2 Matematikai függvények használata: SZUMHA (SUMIF); SZUMPOZITÍV (SUMPOSITIVE); KEREK ND)

3.1.3 Statisztikai függvények használata: DARAB (COUNT); PURECOUNT; DARAB2 (COUNTA); DARABTELI NTIF)

3.1.4 Szövegfüggvények használata: TNÉV (PROPER); NAGYBETÛS (UPPER); KISBETÛ (LOWER); EFÛZ (CONCATENATE)

3.1.5 Pénzügyi függvények használata: JBÉ (FV); NMÉ (NPV); RÉSZLET (PMT), MÉ (PV); RÁTA (RATE)

3.1.6 Mátrix (Kereső/Lookup and reference) függvények használata: FKERES (HLOOKUP); VKERES OKUP)

3.1.7 Logikai függvények használata: HA (IF); ÉS (AND); VAGY (OR); ISERROR

3.1.8 Elérhető adatbázisfüggvények használata: AB.SZUM (DSUM); AB.MIN (DMIN); AB.MAX (DMAX); ARAB (DCOUNT)

3.1.9 Egymásba ágyazott függvények használata

4. Elemzések

4.1 Kimutatások és dinamikus kereszttáblák

4.1.1 Kimutatás vagy dinamikus kereszttábla létrehozása meghatározott mezőnevek használatával

4.1.2 Az adatforrás módosítása és a kimutatás vagy a kereszttábla frissítése

4.1.3 Adatok csoportosítása és megjelenítése kimutatásban vagy kereszttáblában meghatározott feltételeken

4.2 Esetvizsgálatok változatok

4.2.1 Eset/változat létrehozása meghatározott cellatartomány alapján

4.2.2 Esetjelentés/változatjelentés létrehozása

4.3 Munkalap-vizsgálat

4.3.1 Elődcellák feltárása a munkalapon

4.3.2 Utódokcellák feltárása a munkalapon

4.3.3 A munkalap összes képletének megjelenítése, vagy az összes képlet helyének megtekintése

4.3.4 Megjegyzések hozzáfűzése és a megjegyzések eltávolítása a munkalapról

4.3.5 A munkalap megjegyzéseinek szerkesztése

5. Speciális eszközök

5.1 Makrók

5.1.1 Egyszerű makró rögzítése (például az oldalbeállítások megváltoztatásához)

5.1.2 Makró futtatása

5.1.3 Makró hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron

3. modul: Prezentáció haladó tanfolyam

1. Tervezés

1.1 Hallgatóság és környezet

1.1.1 A hallgatóság létszáma, a terem mérete és a világítás figyelembe vétele a prezentáció tervezésekor, úgymint szükséges-e mikrofon, projektor, háttér és szöveg kontraszt beállítása az olvashatóság érdekében.

1.1.2 A hallgatóság összetétele, a téma ismerete, mint a prezentáció tervezését befolyásoló tényezők: az üzenet közvetítése függ a kortól, képzettségtől, foglalkozástól, kulturális háttértől és meghatározza, például azt, szükséges-e alapvetőnek tekintett ismertek magyarázatára.

1.2 Egységesítés

1.2.1 A hallgatóság legtöbbet a képekből, ábrákból, diagramokból ért meg. A bemutató szöveges részének segítenie kell a grafikus információ értelmezését. A grafikus és szöveges információ részletességének mélységét fontos korlátozni és az érthetőséget konzisztens megjelenési felülettel kell támogatni.

1.2.2 A választott betűszín, alkalmazott színek száma különböző válaszokat válthat ki a hallgatóságból, mint például más-más érzelmi reakciót, a figyelem lehetséges elterelését a lényegi mondanivalóról a túl sok szín használat miatt. Legyünk tisztában a színvakság problémájával.

1.3 Bemutatás

1.3.1 A prezentáció bemutatásával kapcsolatos néhány lényeges tervezési koncepció, úgymint a diáknak logikus rendben kell következniük egymás után, a tartalmat a rendelkezésre álló időhöz kell szabni, figyelembe kell venni azt, hogy várhatóan mennyi ideig tartható fenn a figyelem, gondoskodni kell róla, hogy az egyes diák kellő ideig legyenek láthatók.

2. Diák

2.1 Beállítás

2.1.1 Új bemutatósablon létrehozása és mentése a következő jellemzőkkel: egyéni háttérkitöltés, logó, felsorolásjelzők közti távolság

2.1.2 Diák és teljes bemutatók összefésülése egy létező bemutatóval

2.1.3 Szövegszerkesztői vázlat hozzáadása bemutatóhoz

2.1.4 Átmenetes háttérkitöltés. Anyagminta, mintázat és kép kitöltés egy vagy több diára

2.2 Export

2.2.1 Dia mentése megadott helyre gif, jpeg, bmp formátumba

3. Képek, ábrák, rajz objektumok

3.1 Manipuláció

3.1.1 Kép konvertálása rajzolt objektummá

3.1.2 Dián lévő rajz objektumok csoportosítása, csoport bontása

3.1.3 Kép, ábra, rajzolt objektum hátraküldése, előrehozása

3.1.4 Kép, ábra, rajzolt objektum pozicionálása a dián vízszintesen és/vagy függőlegesen, megadott koordináták szerint

3.1.5 Kijelölt képek, ábrák, rajzolt objektumok diához viszonyított relatív elosztása vízszintesen, ill. függőlegesen

3.1.6 Háttér grafika tiltása diára, diákra

3.2 Effektusok

3.2.1 Félig áttetsző effektus alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra

3.2.2 3D effektus alkalmazása rajzolt objektumra

3.2.3 Megadott színű árnyék alkalmazása, pozicionálása képre, ábrára, rajzolt objektumra

3.2.4 Színátmenetes háttér kitöltés, anyagminta, mintázat, kép kitöltés alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra

3.2.5 Objektum formai beállításainak másolása egy másik objektumra

3.3 Képek szerkesztése (az ebbe a csoportba tartozó feladatoknál szükséges lehet külön kép– vagy fotószerkesztő alkalmazásra)

3.3.1 Kép színmélységének módosítása: 4 bit, 8 bit, 24 bit

3.3.2 Kép területéről való levágás és arányos újraméretezése

3.3.3 Kép forgatása, tükrözése

3.3.4 Különféle lehetséges effektusok alkalmazása egy képre, úgymint inverz, blurred, sharpened, stained glass, embossed, stb.

3.3.5 Kép konvertálása szürke átmenetes és fekete-fehér formátumba

3.3.6 Kép konvertálása adott fájlformátumba, pl. bmp, gif, jpeg formátumba

4. Diagram/grafikon

4.1 Diagram/grafikon használata

4.1.1 Vegyes diagram/grafikon (vonal - oszlop) létrehozása

4.1.2 Diagram/grafikon típusának módosítása: oszloposról vegyesre (vonal – oszlop)

4.1.3 Diagram stílusának módosítása megadott nevű egyedi stílusúra. Adott adatsor típusának módosítása

4.1.4 Értéktengely (y-tengely) beosztásának módosítása: minimum, maximum érték megjelenítése, fő osztásjelölők beállítása

4.1.5 Az y-tengelyen megjelenő értékek mellett a száz, ezer és millió szavak megjelenítése az adatforrás módosítása nélkül

4.2 Folyamatábra

4.2.1 Folyamatábra rajzolása a beépített folyamatábra funkciókkal és más rajzeszközökkel

4.2.2 Folyamatábra alakzatok módosítása, törlése folyamatábrában

4.2.3 Folyamatábra alakzatok közti összekötők típusának módosítása

5. Multimédia

5.1 Hang, videó

5.1.1 Hangok hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel

5.1.2 Mozgóképek hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel

5.2 Animáció

5.2.1 Animált objektumok megjelenítése kattintásra, adott idő letelte után, automatikusan

5.2.2 Animációk sorrendjének módosítása egy dián

5.2.3 Automatikus beállítások, amelyekkel elérhető, hogy a felsorolások és rajz objektumok az animációt követően színt váltsanak

5.2.4 Diagram animálás adatsoronként, kategóriánként, elemenként

6. Bemutatók vezérlése

6.1 Vetítés irányítása

6.1.1 Diaelemekhez interakciós beállítás rendelése: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás

6.1.2 Diaelemekhez rendelt interakciós beállítás módosítása: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás

6.1.3 Időzítés beállítása, törlése diaáttűnéshez

6.1.4 Bemutató lejátszásának végtelenítése, végtelenítési beállítás törlése

6.1.5 Diák továbbítása manuálisan, időzítéssel (ha van), animációkkal (ha van), animációk nélkül

6.2 Egyéni diasor

6.2.1 Egyéni diasor készítése

6.2.2 Egyéni diasor szerkesztése

6.2.3 Egyéni diasor vetítése

7. Külső adatforrások

7.1 Csatolás

7.1.1 Szöveg csatolása dokumentumból, tartomány csatolása munkalapról, táblázatkezelővel készült diagram csatolása és objektumként való megjelenítése a dián

7.1.2 Bemutatóhoz csatolt adatok frissítése, módosítása

7.1.3 Csatolt objektum konvertálása beágyazott objektummá

7.1.4 Képfájl beillesztése fájlból, képcsatolás fájlhoz

8. Makró

8.1 Rögzítés, hozzárendelés

8.1.1 Egyszerű makró rögzítése, pl. animációs hatás egy képhez vagy rajz objektum átméretezése vagy szöveg formázása

8.1.2 Makró futtatása

8.1.3 Makró hozzárendelése eszköztár egyéni ikonjához

4. modul: Adatbázis-kezelés haladó tanfolyam

1. Táblák tervezése

1.1 Mezők, oszlopok

1.1.1 Mező/oszlop adattípusának megadása és módosítása: szöveg, memo, hiperlink, pénznem, dátum és idő típusok

1.1.2 Szöveges, memo, hiperlink, pénznem, dátum és idő típusok módosításának következményei

1.1.3 Mező keresési értékének megadása, módosítása

1.1.4 Mezőhöz tartozó érvényesítési szabály megadása, módosítása

1.1.5 Mező beviteli maszkjának megadása, módosítása

1.1.6 Mező alapértelmezés szerinti értékének megadása, módosítása

1.1.7 Kötelezően kitöltendő mezők

1.2 Kapcsolatok, illesztések

1.2.1 Érvényes kapcsolatok létrehozásának alapjai

1.2.2 Egy-az-egyhez és egy-a-többhöz kapcsolatok létrehozása és módosítása két tábla között

1.2.3 Szoros és laza illesztés alkalmazása. Adott tábla két mezőjének illesztése

1.2.4 Hivatkozási integritás beállítása

1.2.5 Kapcsolt rekordok automatikus törlésének beállítása

1.2.6 Táblák kapcsolása/illesztése lekérdezés tervezésekor

2. Lekérdezések tervezése

2.1 Lekérdezés típusok

2.1.1 Tábla adatainak frissítésére alkalmas lekérdezés létrehozása, futtatása

2.1.2 Rekordok törlésére alkalmas lekérdezés létrehozása és futtatása

2.1.3 A megadott adatok új táblába való mentésére alkalmas lekérdezés létrehozása és futtatása

2.1.4 Rekordok hozzáfűzése egy táblához lekérdezés segítségével

2.2 Lekérdezések

2.2.1 Csoportosítása lekérdezésben

2.2.2 Függvények alkalmazása lekérdezésben: sum, avg, count, max, min

2.2.3 Kereszttáblás lekérdezés használata

2.2.4 Helyettesítő karakterek használata lekérdezésben

2.3 Lekérdezés finomítása

2.3.1 Egyező rekordok listázása

2.3.2 Nem-egyező rekordok listázása

2.3.3 Értékek maximum és minimum értékei lekérdezésben

2.3.4 Adat megadás lehetőségének biztosítása (paraméterezett lekérdezés)

2.3.5 A Null és NOT használata lekérdezésben

3. Űrlapok tervezése

3.1 Vezérlőelemek

3.1.1 Kötött és kötetlen vezérlőelemek létrehozása

3.1.2 Kombinált lista, listapanel, jelölőnégyzet és választókapcsoló létrehozása, szerkesztése

3.1.3 Aritmetikai és logikai kifejezések alkalmazása űrlap vezérlőelemein

3.1.4 Űrlap vezérlőelemeinek táblázatos elrendezése

3.1.5 Adatmező elhelyezése fejlécben, láblécben, csak az első oldalon

3.2 Segédűrlapok

3.2.1 Segédűrlap létrehozása és bekötése fő űrlaphoz

3.2.2 Segédűrlap forrásának módosítása

4. Jelentések tervezése

4.1 Számítások

4.1.1 Aritmetikai és logikai műveleteket végző vezérlőelemek létrehozása jelentésben

4.1.2 Százalékot számító vezérlőelem létrehozása jelentésben

4.1.3 Képletek, kifejezések alkalmazása jelentésben, pl. sum, count, avg, max, min, szöveg összefűzés

4.1.4 Futó összeg a jelentésben

4.2 Bemutatás

4.2.1 Jelentés fejlécében, láblécében, első oldalán megjelenő adatmező beillesztése

4.2.2 Csoportonkénti kötelező lapdobás beállítása

5. Makrók

5.1 Rögzítés és hozzárendelés

5.1.1 Egyszerű makró rögzítése (pl. egy űrlap bezárását végzőé)

5.1.2 Makró futtatása

5.1.3 Makró hozzárendelése űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez

6. Adatok exportálása, importálása, csatolása

6.1 Adatok menedzselése

6.1.1 Szöveges, táblázatkezelői, csv, dBase, Paradox fájl importálása az adatbázisba

6.1.2 Adat exportálása táblázatkezelői, txt, dBase és Paradox formátumú fájlba

6.1.3 Külső adat csatolása az adatbázishoz

A tanfolyam adatai:
Nyilvántartásba vételi száma: E-000069/2013/D011
Tanfolyam díja: 119.000 Ft
Tanfolyam vizsgadíja: 4000 Ft
Tanfolyam óraszáma: 96 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum: ECDL Advanced bizonyítvány
Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Iskolai végzettség: nem feltétel
Szakmai végzettség: nem feltétel
Szükséges előismeretek: -

Induló időpontok

Válassz rugalmas időbeosztásaink közül.

Jelenleg az ECDL Advanced tanfolyam tanfolyamunkon nincs meghírdetett időpont.