• 06 70 604 2060, vagy 06-1-4500-110
Iskola
Iskola

PowerPoint haladó

Ha szeretnél magasabb szintű tudásra szert tenni a prezentációkészítésben, akkor választ a PowerPoint haladószintű tanfolyamunkat!

Haladó tanfolyamunk nem csak magával a prezentációk technikai elkészítésével foglalkozik, hanem az előadások és bemutatók előkészítésével és a körülményekhez történő alkalmazkodással is; számba veszi a hallgatóság összetételét és a környezetet, valamint megtanítja személyre szabni a vetítést.

Természetesen nagy hangsúlyt kapnak a technikai tudnivalók is; megismerkedhetsz a diák szerkesztésével és exportálásával, ábrákat és objektumokat kezelhetsz, diagramokat hozhatsz létre, multimédiás elemeket alkalmazhatsz, külső adatforrásokat integrálhatsz és makrókat készíthetsz.

Tervezés

1.1 Hallgatóság és környezet

1.1.1 A hallgatóság létszáma, a terem mérete és a világítás figyelembe vétele a prezentáció tervezésekor, úm. szükséges-e mikrofon, projektor, háttér és szöveg kontraszt beállítása az olvashatóság érdekében.

1.1.2 A hallgatóság összetétele, a téma ismerete, mint a prezentáció tervezését befolyásoló tényezők: az üzenet közvetítése függ a kortól, képzettségtől, foglalkozástól, kulturális háttértől és meghatározza, például azt, szükséges-e alapvetőnek tekintett ismertek magyarázatára.

1.2 Egységesítés

1.2.1 A hallgatóság legtöbbet a képekből, ábrákból, diagramokból ért meg. A bemutató szöveges részének segítenie kell a grafikus információ értelmezését. A grafikus és szöveges információ részletességének mélységét fontos korlátozni és az érthetőséget konzisztens megjelenési felülettel kell támogatni.

1.2.2 A választott betűszín, alkalmazott színek száma különböző válaszokat válthat ki a hallgatóságból, mint például más-más érzelmi reakciót, a figyelem lehetséges elterelését a lényegi mondanivalóról a túl sok szín használat miatt. Legyünk tisztában a színvakság problémájával.

1.3 Bemutatás

1.3.1 A prezentáció bemutatásával kapcsolatos néhány lényeges tervezési koncepció, úm. a diáknak logikus rendben kell következniük egymás után, a tartalmat a rendelkezésre álló időhöz kell szabni, figyelembe kell venni azt, hogy várhatóan mennyi ideig tartható fenn a figyelem, gondoskodni kell róla, hogy az egyes diák kellő ideig legyenek láthatók.

Diák

2.1 Beállítás

2.1.1 Új bemutatósablon létrehozása és mentése a következő jellemzőkkel: egyéni háttérkitöltés, logó, felsorolásjelzők közti távolság.

2.1.2 Diák és teljes bemutatók összefésülése egy létező bemutatóval

2.1.3 Szövegszerkesztői vázlat hozzáadása bemutatóhoz

2.1.4 Átmenetes háttérkitöltés. Anyagminta, mintázat és kép kitöltés egy vagy több diára

2.2 Export

2.2.1 Dia mentése megadott helyre gif, jpeg, bmp formátumba

Képek, ábrák, rajz objektumok

3.1 Manipuláció

3.1.1 Kép konvertálása rajzolt objektummá

3.1.2 Dián lévő rajz objektumok csoportosítása, csoport bontása

3.1.3 Kép, ábra, rajzolt objektum hátraküldése, előrehozása

3.1.4 Kép, ábra, rajzolt objektum pozicionálása a dián vízszintesen és/vagy függőlegesen, megadott koordináták szerint

3.1.5 Kijelölt képek, ábrák, rajzolt objektumok diához viszonyított relatív elosztása vízszintesen, ill. függőlegesen

3.1.6 Háttér grafika tiltása diára, diákra

3.2 Effektusok

3.2.1 Félig áttetsző effektus alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra

3.2.2 3D effektus alkalmazása rajzolt objektumra

3.2.3 Megadott színű árnyék alkalmazása, pozicionálása képre, ábrára, rajzolt objektumra

3.2.4 Színátmenetes háttér kitöltés, anyagminta, mintázat, kép kitöltés alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra

3.2.5 Objektum formai beállításainak másolása egy másik objektumra

3.3 Képek szerkesztése (az ebbe a csoportba tartozó feladatoknál szükséges lehet külön kép– v. fotószerkesztő alkalmazásra)

3.3.1 Kép színmélységének módosítása: 4 bit, 8 bit, 24 bit

3.3.2 Kép területéről való levágás és arányos újraméretezése

3.3.3 Kép forgatása, tükrözése

3.3.4 Különféle lehetséges effektusok alkalmazása egy képre, úm. inverz, blurred, sharpened, stained glass, embossed, stb.

3.3.5 Kép konvertálása szürke átmenetes és fekete-fehér formátumba

3.3.6 Kép konvertálása adott fájlformátumba, pl. bmp, gif, jpeg formátumba

Diagram/grafikon

4.1 Diagram/grafikon használata

4.1.1 Vegyes diagram/grafikon (vonal - oszlop) létrehozása

4.1.2 Diagram/grafikon típusának módosítása: oszloposról vegyesre (vonal – oszlop)

4.1.3 Diagram stílusának módosítása megadott nevű egyedi stílusúra. Adott adatsor típusának módosítása

4.1.4 Értéktengely (y-tengely) beosztásának módosítása: minimum, maximum érték megjelenítése, fő osztásjelölők beállítása

4.1.5 Az y-tengelyen megjelenő értékek mellett a száz, ezer és millió szavak megjelenítése az adatforrás módosítása nélkül

4.2 Folyamatábra

4.2.1 Folyamatábra rajzolása a beépített folyamatábra funkciókkal és más rajzeszközökkel

4.2.2 Folyamatábra alakzatok módosítása, törlése folyamatábrában

4.2.3 Folyamatábra alakzatok közti összekötők típusának módosítása

Multimédia

5.1 Hang, videó

5.1.1 Hangok hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel

5.1.2 Mozgóképek hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel

5.2 Animáció

5.2.1 Animált objektumok megjelenítése kattintásra, adott idő letelte után, automatikusan

5.2.2 Animációk sorrendjének módosítása egy dián

5.2.3 Automatikus beállítások, amelyekkel elérhető, hogy a felsorolások és rajz objektumok az animációt követően színt váltsanak

5.2.4 Diagram animálás adatsoronként, kategóriánként, elemenként

Bemutatók vezérlése

6.1 Vetítés irányítása

6.1.1 Diaelemekhez interakciós beállítás rendelése: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás

6.1.2 Diaelemekhez rendelt interakciós beállítás módosítása: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás

6.1.3 Időzítés beállítása, törlése diaáttűnéshez

6.1.4 Bemutató lejátszásának végtelenítése, végtelenítési beállítás törlése

6.1.5 Diák továbbítása manuálisan, időzítéssel (ha van), animációkkal (ha van), animációk nélkül

6.2 Egyéni diasor

6.2.1 Egyéni diasor készítése

6.2.2 Egyéni diasor szerkesztése

6.2.3 Egyéni diasor vetítése

Külső adatforrások

7.1 Csatolás

7.1.1 Szöveg csatolása dokumentumból, tartomány csatolása munkalapról, táblázatkezelővel készült diagram csatolása és objektumként való megjelenítése a dián

7.1.2 Bemutatóhoz csatolt adatok frissítése, módosítása

7.1.3 Csatolt objektum konvertálása beágyazott objektummá

7.1.4 Képfájl beillesztése fájlból, képcsatolás fájlhoz

Makró

8.1 Rögzítés, hozzárendelés

8.1.1 Egyszerű makró rögzítése, pl. animációs hatás egy képhez vagy rajz objektum átméretezése vagy szöveg formázása

8.1.2 Makró futtatása

8.1.3 Makró hozzárendelése eszköztár egyéni ikonjához

A tanfolyam adatai:
Nyilvántartásba vételi száma: E-000069/2013/D011
Tanfolyam díja: 39.000 Ft
Tanfolyam vizsgadíja: 0 Ft
Tanfolyam óraszáma: 20 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum: tanúsítvány
Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Iskolai végzettség: nem feltétel
Szakmai végzettség: nem feltétel
Szükséges előismeretek: Microsoft PowerPoint alapszintű ismerete; ajánljuk PowerPoint tanfolyamunkat.

Induló időpontok

Válassz rugalmas időbeosztásaink közül.

Jelenleg a PowerPoint haladó tanfolyamunkon nincs meghírdetett időpont.