• 06 70 604 2060, vagy 06-1-4500-110
Iskola
Iskola

Word haladó tanfolyam

Oktatóközpontunk lehetőséget biztosít a Microsoft Word szövegszerkesztő haladószintű megismerésére.

A haladó képzés érinti a szövegformázás magasabb szintű megismertetését, a szekciók használatát, láb- és fejlécek kezelését, tartalomjegyzék készítését, dokumentum védelmet, táblázatok menedzselését, körlevelek felépítését, a nyomtatás előkészítését...

A haladószintű tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik bővebb ismeretekre szeretnének szert tenni a szövegszerkesztésben és akik szeretnék megismerni a Microsoft Word szélesebb eszköztárát. Minél több ismerettel rendelkezel a Word programmal kapcsolatban, annál hatékonyabbá és professzionálisabbá teheted a munkád.

Microsoft Word haladó

Szöveg

 • Szövegformázási lehetőségek a Wordben, effektusok alkalmazása
 • A szöveg automatikus javítási beállításainak használata
 • Automatikus szövegformázási lehetőségek
 • A szövegbevitel gyorsítása, automatikus szövegbeszúrás használata
 • Szöveg körbefuttatása, szövegtörés (wrapping)
 • A szövegirány (írásirány) beállításainak használata
 • A beépített előre definiált szövegformázási lehetőségek használata

Bekezdés

 • A bekezdés árnyékolásának (mintázatának/kitöltésének) beállításai
 • A bekezdés szegélyeinek beállításai
 • Fattyú- és árvasorok kezelése bekezdésnél
 • Új karakter- vagy bekezdésstílus létrehozása
 • A már létező karakter- vagy bekezdésstílusok módosítása
 • Címsor stílusok használata

Sablonok

 • Egy sablon alapvető formázási és elrendezési beállításainak módosítása
 • Új sablon létrehozása egy létező dokumentum vagy sablon alapján

Közös szerkesztési munka

 • Megjegyzések beszúrása és törlése
 • A megjegyzések szerkesztése
 • A módosítások kiemelésének használata a változások követéséhez (korrektúra)
 • A dokumentumban lévő módosítások elfogadása vagy elvetése

ELRENDEZÉS

Fődokumentumok

 • Új fődokumentum létrehozása
 • Aldokumentum létrehozása fődokumentumon belül
 • Aldokumentum beszúrása és eltávolítása a fődokumentumban

Tartalomjegyzék

 • Tartalomjegyzék létrehozása
 • Létező tartalomjegyzék frissítése
 • Tartalomjegyzék formázási lehetőségeinek alkalmazása

Szakaszok (Szekciók)

 • Szakasztöréspontok beszúrása a dokumentumba
 • A dokumentum szakasztöréspontjainak törlése
 • Szakasz árnyékolása

Hasábok

 • Többhasábos elrendezés beállítása
 • A hasábok elrendezésének megváltoztatása
 • A hasábok szélességének és térközének beállítása
 • Hasábtörés beillesztése
 • Hasábtörés törlése

A DOKUMENTUM SZERVEZÉSE

Hivatkozások

 • Könyvjelző beszúrása és törlése
 • Tárgymutató létrehozása és módosítása
 • Kereszthivatkozás beszúrása és törlése

Mezőkódok

 • Mezőkód beszúrása
 • Mezőkód szerkesztése és frissítése
 • Mező zárolása és a zárolás feloldása
 • Mezőkód törlése

Lábjegyzetek és végjegyzetek

 • Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása és törlése
 • Létező lábjegyzetek és végjegyzetek módosítása
 • A lábjegyzetek és végjegyzetek megjelenítésének és elhelyezésének módosítása

Dokumentum-védelem

 • Jelszó megadása a dokumentum védelméhez
 • A dokumentum jelszavas védelmének megszüntetése

A DOKUMENTUM ÖSSZETEVŐI

Táblázatok

 • Egy táblázat celláinak egyesítése és felosztása
 • Tabulátorral tagolt szöveg táblázattá alakítása
 • Alfabetikus és numerikus adatok sorba rendezése a táblázaton belül emelkedő és csökkenő rendben
 • Táblázatban szereplő számok összeadása képlet segítségével
 • Teljes táblázat formázása a táblázatstílusok segítségével

Űrlapok

 • Űrlap létrehozása és szerkesztése
 • Az elérhető űrlapmezők alkalmazása
 • Űrlapmezők törlése
 • Űrlapmezők védelme

Szövegdobozok

 • Szövegdoboz beszúrása és törlése
 • Szövegdobozok szerkesztése, mozgatása és átméretezése
 • Szövegdobozok szegélyezése

Táblázatkezelés

 • A beágyazott munkalap módosítása a dokumentumon belül
 • Diagram létrehozása beágyazott munkalap alapján
 • Beágyazott munkalapra épülő diagram módosítása a dokumentumon belül

Képek és rajzok (objektumok)

 • A kép szegélyének módosítása
 • Egyszerű rajz készítése a rajzeszközök használatával
 • Az előre definiált alakzatok használata
 • Az előre definiált alakzatok hátra küldése és előre hozása
 • Az előre definiált alakzatok szöveg mögé küldése és szöveg elé helyezése
 • Az előre definiált alakzatok csoportosítása és a csoportosítás megszüntetése
 • Vízjel hozzáadása a dokumentumhoz
 • WORDART, SMART ábra kezelése
 • Egyenlet szerkesztő használata

Képaláírások

 • Kép vagy táblázat képaláírásának létrehozása és frissítése
 • Számozott képaláírás hozzáadása képhez, ábrához, táblázathoz és munkalaphoz
 • Automatikus képaláírási beállítások használata

SPECIÁLIS LEHETŐSÉGEK

Körlevél

 • Körlevél adatforrásának és adatfájljának szerkesztése
 • Az adatforrás vagy az adatfájl rekordjainak rendezése
 • Törzsdokumentum egyesítése az adatforrással vagy az adatfájllal
 • Feltételek meghatározása az egyesítéshez (elágazás, rekord kihagyás)

Makrók

 • Egyszerű makró rögzítése (például oldalbeállítás megváltoztatására)
 • Makró másolása
 • Makró lejátszása
 • Makró hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron

NYOMTATÁS

A nyomtatás előkészítése

 • Csak a páratlan oldalak kinyomtatása
 • Csak a páros oldalak kinyomtatása
 • Adott tartomány nyomtatása kinyomtatása
 • Több oldal nyomtatása egy lapra
 • Leválogatás, nyomtatásra kerülő elemek meghatározása

A tanfolyam adatai:
Nyilvántartásba vételi száma: E-000069/2013/D011
Tanfolyam díja: 54.000 Ft
Tanfolyam vizsgadíja: 0 Ft
Tanfolyam óraszáma: 24 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum: tanúsítvány vagy ECDL Advanced bizonyítvány
Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Iskolai végzettség: nem feltétel
Szakmai végzettség: nem feltétel
Szükséges előismeretek: Microsoft Word alapismeretek; ajánljuk Word tanfolyamunkat.

Induló időpontok

Válassz rugalmas időbeosztásaink közül.

Jelenleg a Word haladó tanfolyam tanfolyamunkon nincs meghírdetett időpont.